Đụng độ ở Bãi Tư Chính - ý đồ TQ và giải pháp với VN?
Nguồn: BBC News Tiếng Việt - Youtube Ngày đăng: 2019-07-27