Tâm tư Tổng Thống Thiệu - Sách lịch sử của Nguyễn Tiến Hưng
Nguồn: Nghe Truyện Xưa - Youtube Ngày đăng: 2019-07-28
BBT : Dưới đây là video đọc lại tác phẩm "Tâm Tư Tổng Thống Thiệu". Video lâu 11 tiếng, quá dài để có thể nghe hết trong 1 lần, vì vậy quý thính giả nên chia thì giờ để nghe qua nhiều lần.

Người đọc : Tâm An