BIỂN ĐÔNG CĂNG QUÁ...TÀU SÂN BAY MỸ USS. RONALD REAGAN TIẾN VÀO BIỂN ĐÔNG
Nguồn: Thời Sự Hoa Kỳ - Youtube Ngày đăng: 2019-08-07