Thời sự 06 August 2019
Tác giả : Dương Đại Hải Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2018-08-07

Phần 1
Phần 2

Phần 3