Những hình ảnh thương tâm gây oán hờn tại Viêt nam
Nguồn: Hình từ Internet Ngày đăng: 2019-08-08


Công An bóc lột dân nghèo khiến dân quỳ lạy khóc lóc van xin