LM Đặng Hữu Nam nói về "Nhục Quốc Thể"
Nguồn: Man Phan Youtube Ngày đăng: 2019-08-09
CÁC CHA DÒNG CHÚA CỨU THẾ LÀ TỬ THẦN CỦA ĐẢNG CSVN