Người dân nói Việt Nam có bốn nữ hoàng'
Tác giả : Gs Phạm chi Mai Nguồn: BBC News Tiếng Việt - Pv Quốc Phương Ngày đăng: 2019-08-14