Quốc sử có nên viết bậy đến thế này không ?
Tác giả : Brian Việt Nguồn: The SaigonPost Ngày đăng: 2019-08-15
trang 458 tập 12 của bộ sử đồ sộ Lịch Sử Việt Nam xuất bản năm 2017 có đoạn "Ngày 26-1-1961, trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Mỹ Kennơđi cam kết tiếp tục chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, bằng mọi giá bảo vệ "thế giới tự do" tại miền Nam Việt Nam. Kennơđi tuyên bố: "Hãy để cho mọi quốc gia biết, CHO DÙ CHÚNG TA TỐT HAY XẤU, rằng chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, chịu bất cứ gánh nặng, đáp ứng bất cứ khó khăn, hỗ trợ bất cứ người bạn, phản đối bất cứ kẻ thù, để bảo đảm sự tồn tại và thành công của tự do." (Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty.)
Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn đọc luôn bài diễn văn gốc tiếng Anh ở đây https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kennedy.asp , thì làm gì có việc TT Kennedy phát biểu gì về cam kết tiếp tục chính sách bảo vệ thế giới tự do tại miền Nam Việt Nam ? Ở đây, là TT Kennedy nói về truyền thống bảo vệ tự do của người Mỹ, và thế hệ ông sẽ tiếp tục đi theo con đường này và ông khuyên những người khác trên thế giới cũng như thế. Trong bài diễn văn, TT Kennedy còn kêu gọi các quốc gia kẻ thù của nước Mỹ hãy cùng ngồi xuống với nước Mỹ để tìm giải pháp hòa bình trước khi các bên sẽ đem ra đấu nhau những vũ khí có thể giết chết loài người dù vô tình hay cố ý đấy chứ. Đó là đoạn "Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge but a request: that both sides begin anew the quest for peace, before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. ".
Và TT Kennedy chưa bao giờ tự đánh giá nước Mỹ là "cho dù chúng ta tốt hay xấu" gì như Viện Sử Học đã dịch cả. Mà đáng ra, câu tiếng Anh này là " Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge--and more. ", tức là "Hãy để mọi quốc gia biết rằng, cho dù họ cầu mong những điều tốt lành hay những điều tồi tệ đến với chúng ta, rằng chúng ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, gánh vác bất kỳ gánh nặng nào, chấp nhận bất kỳ khó khăn nào, hỗ trợ bất kỳ người bạn nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào, để bảo đảm tự do được thành công và tồn tại. Điều này chúng ta cam kết nhiều và nhiều hơn nữa.".
Và ngay đoạn kế tiếp trong bài phát biểu này, TT Kennedy đã nhấn mạnh "Đối với những chính phủ mới, chúng tôi hoan nghênh các bạn đến với nền tự do, dân chủ. Chúng tôi cam kết sẽ không để một hình thức kiểm soát thuộc địa thay thế bằng một chế độ độc tài sắt máu hơn. Chúng tôi không mong những chính phủ mới này luôn ủng hộ quan điểm của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn hy vọng tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ của họ đối với sự tự do của chính họ. Và nên nhớ rằng, trong quá khứ, những kẻ điên rồ tìm kiếm quyền lực bằng cách cưỡi trên lưng hổ, cuối cùng sẽ nằm trong bụng hổ". Việc chế độ VNCH hay chế độ VNDCCH có là các chế độ sắt máu hay không, thì bạn tha hồ mà tranh luận.
Nhưng thưa bạn, với bài diễn văn này, TT Kennedy mở ra một nhãn quan mới của nước Mỹ, về sự bảo vệ tự do, về quyền tự do của những nước giành độc lập từ chế độ thực dân.
Ấy thế mà làm thế nào các cán bộ Viện Sử Học VC không hề đọc được những tâm tư này, mà lại quay qua chụp mũ là TT Kennedy "cam kết tiếp tục chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, bằng mọi giá bảo vệ "thế giới tự do" tại miền Nam Việt Nam" thế bạn nhỉ ?
Có bao giờ viết quốc sử mà chụp mũ luôn lên cả bài diễn văn của TT nước người ta như thế này không ?
Vâng, Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng không hẳn chúng ta đã có một Viện Sử Học yêu chuộng hòa bình như thế.
Mời bạn.
Brian