Chuyên gia: Nguy cơ đụng độ vũ trang tại Bãi Tư Chính tăng cao
Nguồn: VOA Tiếng Việt - Youtube Ngày đăng: 2019-08-20