Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân tuột quần của đảng cho dân xem
Nguồn: Dân Làm Báo Ngày đăng: 2019-08-21
Khi cho rằng những bí mật nhà nước bị các thế lực thù địch thu thập và tung ra để chống phá, đả kích đảng và nhà nước thì Bộ trưởng Nội vụ của tập đoàn Ba Đình đã chính thức công nhận những điều mà "thù địch" đưa ra là đúng với sự thật. "Sự thật" đó đã được đảng và bộ máy cai trị dấu giếm dưới nhãn hiệu "bí mật quốc gia".
Ở các nước Tự do, Dân chủ và Văn minh, "bí mật quốc gia" là những thông tin, dữ kiện mà nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhưng tại nước CHXHCNVN, khi những thông tin được cho là đả kích đảng thì nó không phải là an ninh quốc gia đúng nghĩa. Nó chính là những tệ lậu của đảng mà đảng muốn che giấu.
Tuyên bố " Các thế lực thù địch thường xuyên thu thập tài liệu mật để chống phá" của Lê Vĩnh Tân xảy ra tại Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước vào ngày 19.08.2019 cũng cho thấy những thông tin "bí mật" mà các "thế lực thù địch" tung ra chính là những dữ kiện về tham nhũng của các quan tham mà đảng muốn giấu. Nghĩa là đối với đảng và tên chủ lò "chống tham nhũng", dữ kiện tham nhũng của lãnh đạo, cán bộ là "bí mật quốc gia".
Lê Vĩnh Tân đã nói rằng: "Đặc biệt, tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước vẫn diễn ra với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng. Số vụ được phát hiện năm sau đều cao hơn năm trước. Một số vụ đã ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của đất nước".
Thử đặt câu hỏi: (a) Những thông tin "bí mật" mà Mạng Xã Hội đọc được là những thông tin gì? và (b) những kẻ nào có khả năng tiết lộ thông tin "bí mật"?
(a) Cho đến nay, chưa thấy một thông tin nào được tung ra mà được lấy từ những văn bản ngoại giao, quốc phòng, an ninh để làm nguy hại đến an ninh của đất nước Việt Nam. Chỉ có những thông tin, dữ kiện về tham nhũng, cơ dinh của các quan tham, đấu đá nội bộ làm lộ rõ chính sách, và những hành vi sai trái của lãnh đạo và cán bộ đảng.
(b) Những kẻ tung ra tài liệu, thông tin "bí mật" của nội bộ đảng chính là những thành phần đấu đá nhau trong đảng. Số "vụ được phát hiện năm sau đều cao hơn năm trước" đã tỉ lệ thuận với mức độ sát phạt nhau giữa các đồng chí với các đồng rận.
Do đó, chẳng có người dân, "thế địch thù địch" ngoài đảng nào, cũng chẳng có "bí mật quốc gia" gì cả. Tất cả đều là "bí mật đảng". Sai trái của đảng và đảng lột trần sai trái để đấu đá lẫn nhau.
Bộ Nội vụ do đó cũng chẳng phải là một Bộ của quốc gia. Nó là Bộ Nội Bộ của đảng và như thế, từ tên Bộ trưởng lên đến tên đảng trưởng hãy cứ lo lắng với nhau về những "bí mật" bị chính bè lũ trong đảng thi nhau tuột quần đối thủ cho dân thấy sự thật trần truồng của đảng.
20.08.2019
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com