Phỏng vấn Cựu Thiếu Tá KQ Bằng Phong Đặng Văn Âu & Ngô Kỷ
Nguồn: V. Y. MEDIA DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ - Youtube Ngày đăng: 2019-08-23