"đồng chí" công an ... Hò Kéo Pháo … đánh giặc… dân nghèo".
Tác giả : Việt Nam Ơi Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-08-25
Đọc ý kiến trước khi nghe Hò Kéo Pháo của Công An :

Cảm ơn bạn ghép nhạc nhé , hay lắm .
Nói túm lại là tui phải phục nhà cầm quyền VN hôm nay , vì bất cứ một hành động, một cử chỉ, một lời nói nào cuả quý quan lớn hay quý quan tép riu, cũng là đề tài cho dân chúng, nhứt là dân "mạng" nghiền ngẫm , ca ngợi và tung "clip" lên để hoan nghinh mấy cha nội hết trơn .
Tui cũng hoan nghinh nè .
" Hò dô ta kéo pháo ta cùng qua đèo ... " Ha ha . Hay chưa ?
Hoàng Yến .