26-8-2019:Ông Trump có quyền ép các công ty rời khỏi Trung Quốc
Nguồn: N10TV - Youtube Ngày đăng: 2019-08-27