Voa ngày 24/04/2018 ,Tin Tức Chính Trị Việt Nam 

 
 
Tòa Án Tối cao ở Mỹ xét xử tên Việt Cộng Lôi Minh, tước thẻ xanh và trục Xuất khỏi Hoa kỳ
Author: youtube Posted on: 2018-04-23