Dương Đại Hải - Thời Sự - 12 tháng 9 năm 2019
Tác giả : VBS Television Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-09-13
Phần 1

Phần 2

Phần 3