Dương Đại Hải - Thời Sự September 13 2019
Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2019-09-15
Phần 1

Phần 2

Phần 3