Phỏng vấn ông Tô Văn Lai vụ VietFace TV bị biểu tình phản đối
Author: Phố Bolsa TV Source: Youtube Posted on: 2018-04-24
Lật tẩy âm mưu Việt Tân đứng sau cuộc biểu tình chống Thúy Nga Paris By Night