HOUSTON NHẬT KÝ 18/9/2019:
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Phong Tran Youtube Ngày đăng: 2019-09-19
Phần 1 : TT Trump cảnh cáo TQ đừng mong kéo dài thời gian đến kỳ bầu cử ơ Hoa Kỳ

Phần 2 : Lưỡng đảng Hoa kỳ ủng hộ mạnh cho người biểu tình Hongkong