TUI XIN NỖI ĐẤY....

Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2019-09-21
Viết theo bản tin "Nhầm Lẫn" của nhà báo Phạm Thanh Phương về vụ trần tình và xin lỗi của "chú Ný" sau khi cho phát thanh phát liên tục năm kỳ liền những bài của Hà Dương Dực với nội dung vo tròn, bóp méo lịch sử dân tộc, bài bác chính nghĩa, miệt thị chính thể và quân lực miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trên đài phát thanh Chân Trời Mới - Tha Hương nhà cháu tin rằng được sống trong một thế giới tự do pháp trị, không bác nào ngây thơ mà phán là khi ai đồng quan điểm hoặc chuyển bài của ai thì có nghĩa là người này nhất định phải CÙNG PHE với người kia hoặc chắc chắn người ấy bị ẢNH HƯỞNG bởi người này...

Tự do, chính thể Cộng Hoà
Có gì là tốt để mà tui khen ?!
Tướng thì chỉ biết quen đánh giặc
Giữ bốn vùng, mưa nắng gian lao
Chứ đâu biết lột, biết bào
Để giàu bạc tỉ như bao tướng Hồ !
Rứa thì có chi mô mà giỏi !
Bảo tui khen, tui lói nàm thao ???
Lính thì dũng cảm, anh hào
Xả thân bảo vệ đồng bào yên vui ...

Còn bộ đội chúng tui khốn khổ
Bị Hồ dê dụ dỗ hy sinh
(Hy sinh cho cái ba đình
Khi chanh hết nước, đảng mình quăng chanh!)
Hy sinh ấy nào dành cho nước
Hay cho dân mà được vinh quang !?
Hồ sai xâm lược miền Nam
Chết oan, chết uổng bao ngàn chiến binh !

Tổng Thống “Ngụy” dốt kinh, dốt đặc
Chống xâm lăng, đánh giặc mà thôi
Cốt làm chính nghĩa sáng ngời
Biết chi giết vợ khơi khơi như hồ !
Không dâm đãng rồi hô ... trinh bạch ...
Chẳng gian hùng cướp sạch của dân
Không đưa dân đến cùng bần
Không lừa mị, lại ân cần chăm lo !
Bọn Ngụy thế, tội to, ... Đả Đảo !!!
Nên tui chê, sao nạo nhà tui ???
Ngụy bay không biết giết người
Sao bì với đảng Hồ tôi được cà ???

Đảng mê quyền lực, đô la
Ngụy thua là chắc, còn ta thán gì?
Tui xin nỗi đấy, ... huề đi !
Biểu tình chống đối làm chi, tốn giờ !

Chú Ní Xái Hùn ký tên và đóng rấu


Chú Ní
Tha Hương nhà cháu ghi lại

6.2.2007