Joshua Wong và Denise Ho trả lời Nhật báo Người Việt
Nguồn: Người Việt TV Ngày đăng: 2019-09-21