Hiệp Định Ba Lê 1973 có khả năng nào được tái thực hiện khi Việt Cọng đã ngang nhiên vi phạm trắng trợn trước mặt thế giới với sự cho phép của Hoa Kỳ ?
Tác giả : Cố Thiếu tướng Lý Tòng Bá / Gs Dương Đại Hải Nguồn: Đài VNN - Youtube Ngày đăng: 2019-09-25