Dương Đại Hải Thời Sự - September 28, 2019
Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2019-09-28

Phần 1

Phần 2

Phần 3