Những phát biểu đáng chú ý của TT Trump tại Liên Hiệp Quốc hôm 24/9
Tác giả : Trí thức VN Nguồn: VOA - Youtube Ngày đăng: 2019-09-29

-----------