Những Cư Dân Mỹ gốc Việt Chống Bãi Nhiệm. Phản đối tỷ phú HK.
Nguồn: Trust Media Network - Youtube Ngày đăng: 2019-10-01