Việt Cộng đã tự nguyện thay thế Hồng Kông để trở thành đặc khu của Tàu cộng
Tác giả : Trần Hùng Nguồn: TheSaigonPost Ngày đăng: 2019-10-02


Việt Cọng đội lên đầu thứ mà dân Hồng Kông chà đạp dưới chân
Hong Kong là một phần lãnh thổ của nhà Thanh đã được nhà Thanh chuyển giao cho Anh quốc sau cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ nhứt vào năm 1842, đến năm 1997 chủ quyền lãnh thổ của Hong Kong được Anh quốc chuyển lại cho Tàu cộng.
Theo Luật Cơ bản và văn bản Hiến pháp của Hong Kong, chánh quyền địa phương Hong Kong nắm giữ chủ quyền lãnh thổ ngoại trừ lãnh vực Quốc phòng và Ngoại giao. Hong Kong chưa bao giờ có lực lượng quân đội riêng bởi vì lãnh thổ này chưa bao giờ là một nhà nước có chủ quyền. Cũng theo Luật Cơ bản của Hong Kong, các lực lượng quân sự đóng ở Hong Kong sẽ không được can thiệp vào các công việc dân sự của địa phương; Chánh quyền Hong Kong sẽ phải chịu trách nhiệm duy trì trật tự công cộng.
Ngược lại với Hong Kong thì Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có quân đội "nhân dân Việt Nam anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng" nhưng lại quỳ lụy, thần phục Tàu cộng một cách đớn hèn. Trước hành vi xâm lược, bá quyền của Tàu cộng ở Biển Đông nhưng phó thủ tướng của Việt cộng là Phạm Bình Minh được ủy quyền tham dự Hội nghị của Liên Hợp quốc lại không dám gọi tên quân xâm lược Tàu cộng.
Nhục mặt hơn khi Tàu cộng công khai bộc lộ hành vi sáp nhập Việt Nam, nuốt trọn Biển Đông qua hình tượng của màn xếp hình duyệt binh mừng sanh nhựt thứ 70 thì Việt cộng vẫn vui vẻ cử chóp bu sang Bắc Kinh chức mừng và còn mở tiệc trịnh trọng chúc mừng ngay tại thủ đô Hà Nội. Trong khi đó, dân Hong Kong lại tổ chức mừng sanh nhựt lần thứ 70 của Tàu cộng bằng việc đồng hành xuống đường phản đối Tàu cộng.
Hành vi trên của Việt cộng đã vượt khỏi nỗi nhục QUỐC THỂ, là minh chứng cho thái độ thần phục, vui vẻ chấp hành vi xáp nhập Việt Nam vào Tàu cộng theo đúng tuyên bố của chóp bu Việt cộng là "thà mất nước chớ không mất đảng". Rõ ràng Việt cộng là phường BÁN NƯỚC, là đám con hoang của Tàu cộng.
Việt cộng là giặc NỘI XÂM, những kẻ kêu gọi nhân dân ủng hộ cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng quay trục qua Mỹ là những kẻ hoang tưởng hoặc đích xác là những tên giặc nội xâm đang tiêm thuốc gây mê vào nhân dân Việt Nam để cho Việt cộng dễ dàng xáp nhập Việt Nam vào Tàu cộng. Những kẻ tự giành lấy cái quyền "đấu tranh dân chủ" nhưng chỉ tâm nguyện tranh đấu để làm cho Việt cộng thay đổi chớ không lật đổ Việt cộng rõ ràng cũng là lũ giặc nội xâm cần phải tiêu diệt.
Trong khi Hong Kong đang gồng mình lên để làm mọi cách thoát khỏi ách cai trị của Tàu cộng thì VIỆT CỘNG ĐÃ TỰ NGUYỆN THAY THẾ HONG KONG ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẶC KHU CỦA TÀU CỘNG./.
Tran Hung.