TIN TỔNG HỢP 3/10.2019: Chính quyền Hongkong ban lệnh cấm đeo mặt nạ phòng độc để dẹp biểu tình
Nguồn: Phong Trân video - Youtube Ngày đăng: 2019-10-03
 
Ý kiến độc giả :
Ông Trần Nhật Phong xem ra bênh vực cho cảnh sát bắn chết người với lý do tự vệ bất kẻ là người tấn công cảnh sát chỉ dùng cây sào hay cây dù để tấn công.
Bao giờ con ruột của ông ta bị cảnh sát bắn chết như trong video dưới đây thì ông ta mới hiểu rõ luật công bằng ra sao.
Nếu không chịu suy luận chính chắn thì cầu mong ông gặp thực tế một lần để học thuộc bài, nghe chưa ông Trần Nhật Phong !! Chú ý là những video quay lại cảnh Cảnh Sát bắn chết người vô tội rất nhiều, nhưng hầu hết đã bị xóa. Hãy xem video này gấp kẻo họ lại xóa mất.
Kim Hoa Bá Bà