KHEN ÁO
Tác giả: Bác Tha Hương Ngày đăng: 2019-10-04

Lobster mặc áo Sáu Sao
Ôi chao áo đẹp, ôi chao áo tình
Áo đỏ loét, sao xinh sáu cái
Nằm ngay bên ngực phải, vàng khè
Giống chi giống dữ à nhe
Giống cờ em Lú đem khoe anh Bình (*)
Thằng anh loại súc sinh, ma qủy
Thành Đô kia chữ ký còn đây
Sắp rồi, chỉ hết năm nay
Lú em giao nước vào tay anh Tàu
Chúng sẽ chẳng đạp nhàu nước Việt
Mà biến ra thành huyện Tàu thôi
Và đem dân Việt đổi đời
Thành dân Tây Tạng, thành người Tân Cương
Rồi Tàu cộng sẽ "thương" ta nữa
Móc tim gan chúng rửa ra tiền
Nữ thì chệt để giao duyên
Rồi đây, lúc nhúc ba miền chệt con!
Hình ảnh ấy chết mòn giống Việt
Nhưng Lobster bao xiết mừng vui
Lob ta "hồ hởi" qúa chời
Diện ngay aó ĐỎ vàng ngời SÁU SAO
Áo của Lob ui chao nó lạ
Nhìn áo mà thấy cả THÀNH ĐÔ
Thấy luôn chữ ký đảng Hồ
Dâng cho Tàu cộng cơ đồ Việt Nam !
Ơ, phải Lob trình làng sự kiện
Biến Việt Nam thành huyện Tàu à ?
Nếu không, sao rải đô la ?
Và ai théc méc... hầu toà, HIỂU CHƯA ?
*
Lobster mặc áo RẤT VỪA !
Sao vàng áo đỏ đẹp chưa, hỡi làng ???
Bác khen áo rõ ràng đấy nhé
Chớ sân si mà vẽ tội ra
Rùi mời bác đến gặp toà
Làm cho bác rét...lỡ ra ... ướt quần !!(*) Khi chào đón Tập Cận Bình đến VN ngày 20/12/2011, đảng CS cho các em học sinh cầm cờ Tàu, có 1 sao lớn và 5 sao nhỏ, thay vì cờ Trung cộng chỉ có 1 sao lớn và 4 sao nhỏ. Sao nhỏ thứ năm trên cờ Trung cộng tượng trưng VN.