Tuổi trẻ ơi! Mau đứng dậy thôi
Tác giả : Ngọc Trân Ngày đăng: 2019-10-05
Tuổi trẻ ơi! Mau đứng dậy thôi,
Nước Việt thân yêu sắp mất rồi!
Xin hãy noi gương Trần Quốc Toản,
Vận nước trong tay các bạn thôi.

Giặc Tầu phương Bắc bọn bá quyền,
Lịch sử ngày xưa chúng đã quên,
Cha ông bọn chúng toan xâm lấn,
Là vạn lần thua chạy sút quần.

Ngọn sóng Bạch Đằng giang còn đó,
Kia Ải Chi Lăng chém đầu thù,
Đống Đa ngày trước chôn xác giặc,
Đã làm khiếp vía bọn Tầu ô.

Bây giờ vận nước đang nghiêng ngả
Cộng nô đang rước giặc vào nhà!
Bọn chúng noi gương Lê chiêu Thống,
Dắt voi về dẵm mộ ông cha!

Nam quan Bản giốc bán từ lâu!
Trường Hoàng Sa mất bởi vì đâu?
Công hàm bán đảo chưa khô mực,
Hiệp ước Thành đô lại đến mau!

Bọn Hán là bọn giặc âm binh,
Tây Tạng , Nội Mông chịu khổ hình!
Phanh thây dân lành lấy nội tạng!
Thế giới nhìn vào thấy khiếp kinh.

Tuổi trẻ ơi !Tỉnh mộng đi thôi,
Cùng cứu non sông cứu giống nòi,
Đàn ca hát xướng càng mang họa,
Đứng dậy cùng đi, tỉnh mộng thôi.


Ngọc Trân