Thư Mời của Vân Lê, Ủy Viên Giáo Dục học khu East Side
v/v : Treo Cờ Vàng ở trường học
Tác giả : Vân Lê Ngày đăng: 2019-10-08
Kính gửi:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Quý bậc Trưởng Thượng, Quý Thân Hào Nhân Sĩ,
- Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể & Tổ Chức; Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
- Quý đồng hương người Việt tỵ nạn Cộng Sản
Kính thưa quý vị,
Vân Lê là Ủy Viên Giáo Dục Học Khu East Side xin cám ơn cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã quí mến, tin tưởng và tín nhiệm Vân Lê và đã thông báo cho Vân Lê về vụ xuất hiện biểu tưởng của lá cờ đỏ trong trường học Independence vào ngày 11 tháng 9, 2019 do nhà báo Lê Bình chuyển đến.
Vì vậy, Vân Lê đã đề nghị một tiết mục trong nghị trình của học khu vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 sắp tới, để bàn thảo và bổ túc thêm cho nghị quyết số 2016-2017-33 mà Hội Đồng Quản Trị của Học Khu East Side đã biểu quyết thông qua vào ngày 13 tháng 4 năm 2017 công nhận và vinh danh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hoà là lá cờ đại diện cho người Mỹ gốc Việt và vinh danh những đóng góp của người Mỹ gốc Việt.
Kính mời quý bậc Trưởng Thượng, quý Thân Hào Nhân Sĩ, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể, quý Tổ Chức, quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí và quý đồng hương người Việt tỵ nạn Cộng Sản đến tham dự buổi họp vào lúc 6:00 PM - 7:00 PM Thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019 sắp tới tại Phòng Họp của Học Khu East Side số 830 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133. Mục đích để trình bày nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đóng góp ý kiến và đề nghị những phương cách để giúp thầy cô giáo, nhân viên trong học khu hiểu rõ và giảng dạy cho các em học sinh biết đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc Hận, là ngày đau thương nhất của toàn dân miền Nam Việt Nam và tại sao hơn 2 triệu người dân Việt hy sinh mạng sống cũng như tài sản của cải để vượt biên, vượt biển tìm tự do, dân chủ và nhân quyền. Họ không chấp nhận sống dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản Việt Nam. Đồng thời giúp thầy cô giáo và nhân viên hiểu biết thêm về biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ đại diện cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt ở trong Học Khu East Side nói riêng, đã công nhận trong thành phố San Jose, nhiều thành phố lân cận, và tiểu bang California nói chung.
Sự hiện diện cuả qúy vị sẽ giúp Hội Đồng Quản Trị Học Khu East Side bàn thảo và bổ túc cho nghị quyết được hoàn hảo hơn. Đồng thời nói lên mối quan tâm của quý vị đến sự giáo dục con em trong thế hệ mai sau của chúng ta, hiểu biết về ngày Quốc Hận 30 tháng 4, tại sao chúng ta có mặt tại xứ Hoa Kỳ, tại sao chúng ta phải luôn bảo vệ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Tiếng nói của quý vị sẽ giúp Hội Đồng Quản Trị, tất cả thầy cô giáo, và nhân viên hiểu rõ và thi hành nghị quyết một cách hữu hiệu hơn trong các lớp học của học khu East Side.
Quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng Tiếng Việt vì trong Học Khu luôn có nhân viên người Việt thông dịch trong mổi phiên họp. Điều này cũng là sự đóng góp tích cực của người Mỹ gốc Việt trong Học Khu East Side.
Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và mong gặp quý vị vào lúc 6:00 PM - 7:00 PM, Thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019. (Xin vui lòng đến đúng giờ vì buổi họp sẽ bắt đầu lúc 6 giờ.)
Trân trọng,
Vân Lê
Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu East Side