CHỈ CÒN HAI THÁNG NỮA
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-10-08

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Mật Ước Thành Đô đến hạn rồi
Cộng Việt dâng Tàu sông núi Việt
Và Tàu thống trị nước non tôi !

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Tổ quốc vào cơn nhật thực rồi
Dân tộc Việt Nam thành Hán hóa
Ba miền máu lệ chẳng ngừng trôi

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Phù Đổng, xin mau dậy cứu đời!
Đâu hỡi Trưng Vương, đâu Nguyễn Trãi
Sao hoài mông muội cuộc rong chơi !?

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Cứu nước mau mau kẻo muộn rồi
Nếu để Việt Nam thành đất chệt
Ngàn năm quốc nhục, hận nào nguôi !

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Thức dậy toàn dân, nước mất rồi !!!
Nước mất là nhà tan nát hết
Bốn ngàn hùng sử Việt Nam ơi !!!

Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi
Hai tháng, xin mau cứu giống nòi
Hai tháng giữa lằn ranh sống chết
Sống cho hiển hách, chết cho ngời !!!

Ngô Minh Hằng