Dương Đại Hải Thời sự 10/10/2019
Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2019-10-10
Phần 1

Phần 2

Phần 3