BBT : Ở phần đầu của video dưới đây là bài phóng sự truyền hình của đài CBC ở Canada nói về những người tỵ nạn CS bị kẹt lại ở Thái Lan được chính phủ Canada cứu vớt đón nhận qua chương trình cứu trợ VOICE, đồng thời cũng nói lên có những người dân lậu được chèn vào để đến Canada đội đanh là người tỵ nạn. Đoạn phóng sự này bằng tiếng Anh từ phút 0 cho đến phút 5:10. Quý vị nên mở close caption (CC) để đọc lời tường rình bằng tiếng Anh. Sau đoạn phóng sự của CBC thì đến phần phóng sự bằng tiếng Việt do ông Vũ Hoàng Lân của đài Phố Bolsa TV phỏng vấn ông Nam Lộc với đoạn ông này quả quyết sẽ tố cáo cơ quan cứu trợ nào (kể cả VOICE) nếu có gì gian dối, trong khi lại đi xỉ vả thậm tệ ông Nguyễn Thanh Tú là người ảo tưởng, bịa đặt, xảo quyệt và gian dối. Cuối cùng là đoạn video (từ phút 7:45 cho đến cuối) quay cảnh ông Nguyễn Thanh Tú du lịch Việt Nam để tìm hiểu tình hình và cũng để gián tiếp nói rằng ông Tú không nói bằng cái miệng qua sự ão tưởng mà còn bằng những trải nghiệm của mắt thấy tai nghe.
Chuẩn bị đóng cọc VOICE, VÒI bạch tuộc của băng đảng Việt Tân
Nguồn: Đạm Phong Youtube Ngày đăng: 2019-10-11