Thông báo - Cầu bình an (Nguyễn Thiếu Nhẫn)
Kính quý văn thi hữu và quý vị chủ trương các diễn đàn điện tử,
Xin thông báo cùng quý vị tin tức về sức khoẻ của ông HỨA VẠNG THỌ, người chủ trương diễn đàn TINPARIS.NET:
Qua tin người nhà của ông Thọ cho biết: ông bị đột quỵ phải đưa vào bệnh viện để điều trị.
Xin thông báo cùng quý vị.
Có tin tức gì khác, tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị.
Kính thư,
San Jose, ngày 25-4-2018

Lão Móc / Nguyễn Thiếu Nhẫn
---------
Xin cầu nguyện Ơn Trên cho anh Hứa Vạn Thọ mau chóng hồi phục.

Bằng Phong Đặng văn Âu
---------
Nguyện xin Chúa giúp sức cho ông Hứa Vạng Thọ được tai qua nạn khỏi và trường thọ để tiếp tục nhiệm vụ triệt hạ chế độ vô luân bán nước Việt Cọng cùng bọn tay sai của chúng đang gây tai họa lên dân tộc và quê hương Việt Nam.

Lê Hùng Bruxelles / Ba Cây Trúc