HOUSTON NHẬT KÝ 15/10/2019
Tác giả : PHONG TRAN Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-10-16
Cuối cùng TQ cũng lệ thuộc quá nhiều về sáng tạo của Hoa kỳ - Tới phiên Âu châu bắt đầu "làm thịt" TQ