Dân Việt chán biểu tình vì … SỢ !
Tác giả : JT Nguồn: Diễn đàn PSXH Ngày đăng: 2019-10-17
Cha Nguyễn văn Lý kêu mỏi miệng, báo động khẩn cấp mất nước đến nơi, Tàu khựa vào khắp chốn chiếm đoạt ruộng vườn nhà cửa đất đai của đồng bào ta, nhưng nhân dân trong nước vẫn vui chơi ăn nhậu, nhảy nhót, ca múa xập xình coi như ne pas, chả thấy ma nào biểu tình để cứu nước rầm rộ như bên Hong Kong ! tại sao vậy ???
Xin thưa VC đánh đau quá , bắt sạch thủ lãnh bỏ tù với những bản án nhiều năm vì VC vu cho cái tội chống đảng cướp của chúng, đòi lật đổ chúng không cho chúng bóp cổ dân ... chung quy cũng chỉ vì chữ SỢ mà thôi ...
Bao giờ dân ta hết sợ thì đó cũng là lúc tắt thở !!!
JT
Xin gởi tặng đồng bào cả nước bài thơ CAY vừa viết tối qua đọc giải sầu nhé ... bài thơ như sau :

Tao Trọng Lú
Xin giới thiệu tao đây là Trọng Lú
Tao lú đấy nhưng thằng Chú tao khôn
Vì ổng khôn nên mới chiếm Vân Đồn
Bắc Vân Phong và chiếm luôn Phú Quốc

Muốn cứu nước, chúng mày đâu có thuốc
Mong Hoa Kỳ nhưng nó ở quá xa
Lơ mơ chống, tao sẽ đập bỏ bà
Vu cho tội là chúng mày phản động

Tao bắt hết liệu chúng mày dám chống
Hay xun vòi ngồi bàn phím ba hoa
Lễ Mã Cương vì thương xót Hoàng Sa
Nên sắp sửa thăm Lê Nin Kác Mác

Biết bao đứa vào trong tù bỏ xác
Vì đảng tao là bách chiến nghe chưa ?
Tẩn nát thây mà sao vẫn không chừa
Đòi lật đổ đảng tao đâu có dễ !

Tao Trọng Lú và Phúc Ngân phải nể
Sẽ đè đầu dân Việt tới thiên thu
Tao tuyên bố hễ chống tao là thù
Là phản động nên đảng tao phải diệt ...

Baky Hànội tức JT