Ý THƠ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-10-19
Từ ngày ta biết yêu thơ
Là ta yêu cả cõi bờ Việt Nam
Thơ ta diệt ác, trừ gian
Lằn ranh Quốc cộng rõ ràng phân minh
Thơ vì nhân bản, nhân sinh
Thơ vì chính nghĩa, công bình nhân gian
Thơ nêu tội ác cộng làm
Giục lòng ái quốc hiên ngang diệt thù
Thơ mong dân thoát ngục tù
Mong quê, những áng mây mù xóa tan
Cho nên lũ cộng bạo tàn
Đem thơ đấu tố, dã man từng lời
Giá như thơ chỉ rong chơi
Tung tăng mây gió cợt cười tình duyên
Thì thơ sẽ được bình yên
Và ta chẳng bị làm phiền, đúng không?
Nhưng vì thơ có non sông
Trong thơ có máu Lạc Hồng luân lưu
Và vì cộng tạo oan cừu
Làm cho dân nước tiêu điều ngửa nghiêng
Nên thơ căm hận bạo quyền
Vì thương nòi giống đảo điên vì Hồ
Và thơ chỉ mặt tội đồ
Thơ không giúp cuội phun mờ quốc gia
Tội này cộng giết, không tha
Nên thơ bị cộng đem ra hành hình
Thơ không uốn bút cong mình
Không làm theo ý Ba Đình ước mong
Thù thơ, cộng muốn thơ câm
Dấu tay ném đá chúng ngầm diệt thơ
Trời không giúp ác bao giờ
Nên thơ vẫn với cõi bờ thiết tha
Thơ là tim óc, tinh hoa
Là hồn sông núi Cộng Hòa Việt Nam
Cộng dù thủ đoạn, bạo tàn
Cũng không ngăn được huy hoàng ý thơ!


Ngô Minh Hằng