Thời sự ngày 18 tháng 10 năm 2019
Tác giả : Dương Đại Hải Nguồn: VBS TV - Youtube Ngày đăng: 2019-10-19
Phần 1

Phần 2

Phần 3