Biến lớn: Lão tướng khai quốc công thần VN bất ngờ ủng hộ Tướng Lê Mã Lương, chống bọn bán nước
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2019-10-19