Khai dân trí 21/10/2019 -Tầm Nguyên Temple : CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC ĐƯA RA HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ
Tác giả : Thượng tọa Thích Thông Lai Nguồn: Cờ Vàng - Youtube Ngày đăng: 2019-10-20