Đài CNN đã đổi tên thành TINN
Nguồn: Political Talk Ngày đăng: 2019-10-21