Thời sự ngày 19 tháng 10, 2019
Tác giả : Dương Đại Hải Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2019-10-22
Phần 1

Phần 2

Phần 3