Tướng Bắc Việt Lê Mã Lương nói gì về Chính thể VNCH?
Nguồn: DTV Youtube Ngày đăng: 2019-10-22