Bắc Kinh giật thót người vì động thái Mỹ ở Biển Đông : Siêu Tàu Sân Bay Mỹ LHA-6 Chở đầy F35
Nguồn: Saigon News - Youtube Ngày đăng: 2019-10-24