Người nhà Thứ trưởng Lê Hải An hoàn tất thủ tục pháp lý kiện BCA ra Tòa Quốc tế
Nguồn: Xã Hội 24H - Youtube Ngày đăng: 2019-10-24