Ít nhất 6 trong số xác chết ở Anh có thể là người Việt Nam
Nguồn: Báo Người Việt Ngày đăng: 2019-10-25