Dương Đại Hải - Thời sự 10- 30-19 P1
Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2019-11-02
Phần 1

Phần 2

Phần 3