30-10 Ông Nguyễn Phú Trọng Đi Không Nổi Và Những Bánh Vẽ Tô Hồng Về Sự Phát Triển Việt Nam
Tác giả : Trương Quốc Huy Nguồn: N10Tv - Youtube Ngày đăng: 2019-11-03