NGƯỜI HÙNG THỜI ĐẠI
Gởi bác Trần Thị Đào đọc giải trí.
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2019-11-03


Cảm ơn người gởi cho hình Một ngàn lời nói ý tình còn thua 


Bu quanh rượu với lobster
Mùi tôm quyện với mùi bơ thơm lừng
Là một đám người hùng thời đại
Cùng Lobster hăng hái tinh thông
RECALL quậy nát cộng đồng
Mở đường cho vẹm thong dong bước vào
Người hùng nghe Sáu Sao "hồ hởi"
Tỷ đô la, cả khối, đầy rương
Tung ra chục triệu trải đường
Thêm trăm triệu nữa, đế vương, Sao ngồi
Vương tước ấy dù ̣đời khinh bỉ
Nhưng Sáu Sao thích chí, đủ rồi
Vỗ tay nhất trí ta ơi...
Lời Sao đã phán, hùng tôi xin tròn
Rồi tôm hùm lại ngon qúa sức
Rượu ly nào cũng nức mùi men
Tạc thù quấn quýt anh em
RECALL lại nổi cơn thèm trong mơ
*
Hồn chấp chới bên bờ mộng ảo
Bỗng có tin quảng cáo cấm rồi
Đang mơ ngai đỏ Lob ngồi
Nghe tin, Lob thấy mộng đời vỡ tan
Rồi đồng chí trấn an đồng rận
Tiền vạn năng, tiền chận được mà
HIỂU CHƯA? đô cứ tung ra
Thế gian, chỉ bọn mù loà mới chê !
Trước đi lọt sau về phải lọt
Ai chặn đường, tặng món đầu dê ...
Khốn thay tới tấp tin về
Dân không cho Lob làm nghề RECALL!
Lob chưa kịp lớn khôn để hiểu
Cớ sao dân chê rượu chê tiền
Dù tiên mua được cả tiên
Nhưng mua quảng cáo dân hiền lại chê !
*
Thì ra hận não nề vong quốc
Nặng bên lòng từng bước khôn vơi
Và mang thêm ĐẠO LÀM NGƯỜI
Nên dân quyết chẳng đổi lời thay tên ...
Huống chi lại là tiền bất chính
Mang mưu đồ ý định vô lương
Ai mời cộng đến hý trường ?
Và RECALL để mở đường cho ai?

Chỉ người hùng mê vài chai rượu
Mê lobster chẳng hiểu gì thôi
Chứ còn tị nạn, người ơi
Thì đều biết mật làm ruồi chết ngon
*
Thấy quần chúng lòng son chung lối
Mửng RECALL chống đối, tẩy chay
Lobster hằn học đắng cay
Hăm he dọa nạt kẻ này người kia
Đòi ...tặng họ cái nghề ...thái giám
Hù cho oai, cam đảm tặng à?
Tặng thì tù mút cà na
Vì đây Mỹ quốc, chẳng là Việt Nam !
*
Sợ người chống, Lob tan thành nước
Lob kêu bày dưới trướng tiếp tay
Đồng bào chống chúng ta đây
Người hùng thời đại, bọn mày tính sao?
Sau ít phút ồn ào bàn cãi
Thôi, mộng này hẹn lại kiếp sau !
Lob nghe mặt mũi đỏ au
Gào lên bay trả lại tau lobsters !
Bọn ăn hại, bi giờ mới thấy
Món nợ này dễ tẩy được a ?
Lob tau có tỷ đô la
Cho bay thái giám, bay là chết toi
Bọn người hùng co vòi muốn chạy
Sợ mất đi ...đời thấy tiêu đời
Về nhà bà xã hổng chơi
Cầm roi bả wính tả tơi ...cái hùng
Nên muộn dzọt thiệt hung, hổng dzọt
Vì rượu nồng còn ngọt trên môi
Lobster trong bụng đầy cơi
Người hùng bỗng rụng bỗng rơi cả chùm...

*
Chỉ vì rượu với tôm hùm
Mà người hùng tự trét bùn...khổ chưa !
Tuyệt vời lời của người xưa
Đường đi chớ có đong đưa hai hàng
Chiện này sôi nổi Quận Cam
Thấy dzui, nhà cháu viết hàng biếm thi
Tha Hương