CTM #64 | KỶ NIỆM 3 NĂM CẢ THẾ GIỚI BỊ "HỐ NẶNG" VÌ DONALD TRUMP!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-11-11