Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang muốn dẹp đảng!?
Tác giả : CTV Danlambao Ngày đăng: 2019-11-11
Vào sáng ngày 11.11.2019, tại buổi thảo luận về dự thảo luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: “Tôi nói nhiều lần, thể chế bây giờ rất quan trọng. Nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt. Nếu cứ giữ tư duy lạc hậu thì không thể phát triển đất nước được. Thể chế, thể chế và thể chế. Nhà kinh tế học Robinson đã nói: một quốc gia thịnh vượng hay không thì vấn đề đầu tiên chính là thể chế”.
Thể chế, thể chế, thể chế... Ở Việt Nam chỉ có một thể chế duy nhất. Đó là thể chế cộng sản do đảng cộng sản độc quyền áp đặt lên đất nước Việt Nam.
"Gỡ thể chế" trong phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu là tháo gỡ chế độ cộng sản. Dẹp bỏ "tư duy lạc hậu" của Nguyễn Xuân Phúc chỉ có thể nhắm đến một tư duy độc nhất: tư duy xã hội chủ nghĩa và chủ thuyết cộng sản và kẻ đứng đầu đã và đang hăng say cầm cờ cho chủ trương này là Nguyễn Phú Trọng.
Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc xảy ra trong bối cảnh vị thế của Nguyễn Phú Trọng ngày càng lu mờ và sức khoẻ của ông Tổng (sắp) Tịch này đang vào ở giai đoạn sắp đi gặp bác Hồ, bác Lê, bác Mao. Phải chăng có những động thái phân hóa trong nội bộ đảng ở cấp thượng tầng và Nguyễn Xuân Phúc đang "tự chuyển hóa, tự diễn biến" để trở thành "thế lực thù địch" đối với Nguyễn Phú Trọng?
Thái độ "gỡ thế chế" được dùng trong buổi thảo luận về Luật Đầu tư cũng cho thấy tình trạng đói tiền của đảng, nợ công vượt trần và nhu cầu cứu đói của đảng. Chính vì vậy Nguyễn Xuân Phúc mới phải nói: "Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ!" . Tuyên bố này vô hình chung đã thành thật khai báo rằng:
- Từ trước đến nay đảng rất sợ dân giàu và chỉ có đảng viên mới được giàu. Bây giờ đảng đang đói, không có cách cứu vãn nên mới để dân giàu. Dân có giàu thì đảng mới có "nguồn" để móc túi làm giàu.
- Từ trước đến nay dân không giàu vì thể chế. Muốn dân giàu để đảng hốt thì phải gỡ thể chế.
- Muốn gỡ thể chế thì phải dẹp bỏ đảng cộng sản.
Thâm ý của Nguyễn Xuân Phúc là gì đi nữa thì đích đến sau cùng của việc "gỡ thể chế" chỉ có một: đảng cộng sản là nguồn cơn của mọi tai hoạ và phải chấm dứt sự hiện hữu của nó.
12.11.2019
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com